Industri

Macserien marknadsför ett komplett sortiment av professionella rengöringsprodukter för verkstadsindustrin, tryckerier samtl tillverkningsindustrin. Våra kemister arbetar ständigt med att förbättra kvalitén i produkterna och göra dem mer skonsama mot miljön. Detta är ett urval ur vårt produktsortiment.

Mac 19+

Nya SDB-blad SDB-Mac 19+Steg A.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 19+.pdf

Mac 17

Nya SDB-blad Mac 17.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 17.pdf

Mac 22

Nya SDB-blad SDB-Mac 22.pdf
Gamla SDB-blad Mac 22_6.0_SE.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 22.pdf

Mac 136 Tuggummibort

Löser upp intorkat tuggummi och tuggummirester från diverse ytor, som sedan lätt kan skrapas bort. För användning på hårda och mjuka ytor som golv, väggar, trottoarer och säten. Används även för större saneringar i offentlig miljö. Löser svarta ränder i form av gummirester som kan bildas från skor samt däck. Används såväl inomhus som utomhus. Skadar ej textilier.
Användning: Applicera med spruta, trasa eller svamp. Låt verka 1-5 minuter beroende på underlag. Gnugga bort tuggummit med svamp eller trasa. Efterskölj med vatten eller torka av med blöt trasa. OBS! Skölj noggrant.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad Mac 136.pdf
Gamla SDB-blad Mac 136_2.0_SE.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 136.pdf

Mac 143 Klotterbort

Avlägsnar tektylfärger, tusch och sprayklotter. Utmärkt för användning både ut- och invändigt på fordon. Fungerar även utmärkt som allmän klotterborttagning på fasader, både inomhus och utomhus.
Användning: Appliceras med spruta, trasa eller svamp. Rekommenderad verkningstid: 1-10 min, prova fram optimal verkningstid beroende på klottergrad och underlag. Gnugga och skölj därefter noggrant med vatten eller torka av med blöt trasa.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad SDB-Mac 143.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 143.pdf

Mac 145 Klotterskydd

Ett vattenbaserat långtidsskydd mot spray och tuschklotter. Avsedd för de flesta typer av underlag. Produkten skyddar även mot luftföroreningar och väderpåverkan. Är diffusionsöppet och tillåter underlaget att andas. Är ett offerskydd vilket innebär att efter klotterborttagning måste skyddet förnyas.
Bruksanvisning: Då det är en emulsion bör produkten skakas/röras om före användning.
Användning: Ytan måste vara rengjord och torr. Applicera klotterskyddet med roller, spruta eller speciell klotterskyddspåläggare. Jämna ut ev. rinningar. Låt torka ca 2 timmar. Vid borttagning av klotter på skyddad yta; högtryckspola endast med vatten 90-150 bar med en temperatur på ca 90° C. Anpassa trycket till ytans tålighet. Återskydda ytan enligt ovan.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad SDB-Mac 145.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 145.pdf

Bio Nonex San 2 - Oljesanering

Bio Nonex San 2 är en biologiskt nedbrytbar organisk produkt som används för att ta bort syntetisk, vegetabilisk, mineral- och animalisk olja. Förhindrar brand och explosioner efter oavsiktlig spill av olja och andra Brandfarliga ämnen. Neutraliserar brand- och explosionsrisker vid svetsning om området är tvättat i förväg, särskilt i tankar och rör. Innehåller inga nonylfenoler. Klassificerad som en icke-farlig produkt.
Användning: Bio Nonex kan användas för att göra stora områden säkra genom att spruta produkten på det drabbade området med hjälp av skumapplikatorer. Bio Nonex tillämpas omkring det drabbade området och arbetar inåt. Lukten av bränsle kommer att elimineras på en gång och explosionsrisken upphör nästan omedelbart när Bio Nonex kommer i kontakt med bensin. För att neutraliserar brand- och explosionsrisker vid svetsning rengör området i förväg.
Dosering:
Oljeutsläpp/sanering: 1:20-1:40
Rengöring: 1:20-1:80

Nya SDB-blad SDB-BIONONEX SAN 2.pdf
Gamla SDB-blad
Skyddsföreskrifter SFS-Biononex.pdf

Acitex Super Sorb

Supereffektiv uppsugning av olja/kem för verkstäder, industri och på vägar. Håller rent och sparar tid med minimalt arbete. Mycket snabb - suger upp på spill på ca 30 sekunder. Lämnar en torr och halkfri yta. Tar spill utomhus vid regnväder genom en blixtsnabb uppsugningsförmåg.

Användning:
1. Strö ut lite Super Sorb över spillet - du kan vara sparsam, märker du att du lagt ut för lite är det bara att strö på lite mer.
2. Arbeta direkt ihop spill och Super Sorb med en sopborste. Mättat granulat mörknar och hamnar överst.
3. När allt synligt spill är borta sopa upp på skyffel.
4. Pudra därefter ytan med supersorb och arbeta lätt med sopborsten för att ta bort eventuell film.
5. Sopa upp granulaten och ytan skall nu ha vara halkfri med god friktion. Granulatet kan till och med suga olja ur ytskiktet i obehandlad betong.
OBS! Super Sorb är inte brännbart.

Nya SDB-blad Acitex Supersorb.pdf
Gamla SDB-blad
Skyddsföreskrifter

Ogräsättika

Proffskraft Ättika 24% riktar sig mot yrkesmässig användning. En produkt för professionella användare som effektivt bekämpar ogräs och annan oönskad vegetation. Ättikan bryts ner i jorden på några få dagar.
Användning: Sprutas eller vattnas på ogräset. Efter några få timmar börjar ogräset gulna och inom 2-3 dagar är det helt nervissnat.
Dosering: Spädes 50/50 med vatten.

Nya SDB-blad
Skyddsföreskrifter

Mac 100DBV - Alg och Mögeltvätt

Efterbehandlingsmedel. Avlägsnar dålig lukt och ger en fräsch doft.
Användning: Appliceras på ytan med pumpspruta. Brukslösningen bör ligga 10-20 minuter innan den sköljes av. Önskas långtidsverkan kan vätskan ligga en längre tid före avsköljning och då innan arbetsområdet skall användas. Kan även tillsättas i avlopp för bakteriesanering.
Dosering: Ca 20 ml per 1 liter vatten.

Nya SDB-blad Mac 100DBV.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 100DBV.pdf

Mac 8+ Rostlösare

En sur produkt som effektivt löser rost, kalkbeläggningar och metalloxider på hårt smutsade ytor.
Användning: Lämplig för rengöring av hårt smutsad yta samt förtvätta på ytor innan målning. Bör endast användas på hårt smutsad yta.
Dosering: 10-50% beroende på rostangrepp.

Nya SDB-blad Mac 8 Plus.pdf
Gamla SDB-blad Mac 8 Plus_1.1_SE.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 8+.pdf

Mac 61 - Metalltvätt

Nya SDB-blad Mac 61.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 61.pdf

Mac 121 Aluminiumrent

Rengöringsmedel för aluminiumytor och andra ytor som rostfritt. Tar bort rost, olja, salt, oxid och smuts och ger skinande blanka ytor. Passar på de flesta typer av fälgar och skadar inte däcken.
Användning: Appliceras gärna med svamp för att förhindra rinningar. Låt verka 1 min skölj noga med vatten, låt inte medlet torka in. Används ej på varma eller heta ytor och inte i direkt solljus. Produkten skall ej användas på olackerade, högglanspolerade legeringar.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad SDB-Mac 121.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 121.pdf

Mac 444 Betongrent

Kalk- och betonglösare i geléform. Löser effektivt puts, betongstänk, kalkavlagringar på maskiner, liftar eller annan industriell utrustning. Produkten är tixotrop och hänger kvar på applicerad yta utan att torka.
Användning:
1 Applicera produkten på fuktig yta med exempelvis en spruta eller pensel.
2 Låt medlet verka i 30 minuter eller mer.
3 Låt inte materialet torka innan avspolning.
4 Om materialet torkat återfukta med vatten eller MAC 444.
5 Avspolas med högtryckstvätt.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad Mac 444.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 444.pdf

Mac 2012 Odorrent

För rengöring av avlopp, badrum, kloaker, latriner, latrintunnor, omklädningsrum, sanitetsporslin, sopbilar, sopcontainers, sopnedkast, soprum, toaletter, trappuppgångar med mera.
Användning: Appliceras med mopp, spruta eller högtryckstvätt.
Dosering: Används i koncentrerad form eller utspätt.

Nya SDB-blad Mac 2012.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 2012.pdf

Mac 2014 Combi Degreaser

En sur avfettare som används för daglig rengöring och grovrengöring i kök, badrum, hotellrum samt bad- och simhallar. Produkten löser kalk, rost, fett, svartmögel, hud- och tvålavlagringar. 
Användning: För borttagning av kalkavlagringar på tvättställ, badkar, kakel, armaturer samt i WC-stolar och duschar. Kan även användas i industriellt bruk för borttagning av rost, kalk, olja och fett  på objekt  som bilar, maskiner och  transportfordon.
Obs: Vissa reaktiva metaller som zink, magnesium, lithium, kadmium, mm. kan vara känsliga för sura rengöringsprodukter. Vid osäkerhet pröva först på en mindre yta.
Dosering: 2-5%

 

Nya SDB-blad Mac 2014.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 2014.pdf

Mac 2015 Avkalka

Löser effektivt kalkavlagringar på tvättfat, badkar, duschar, kromarmaturer, kakel, m.m. Tar effektivt och skonsamt bort alla typer av rost, även gravrost, från bil- och maskindelar, båtar, verktyg . Är skonsam mot material, skadar ej järn, stål, aluminium, gummi, trä. OBS! Vissa material kan vara känsliga även mot fruktsyror, t ex reaktiva metaller som zink, magnesium, lithium, kadmium samt marmor och liknande. Prova först på ej synligt ställe.
Användning:
1. Blöt en svamp eller duk med utblandat bruksfärdig produkt
2 Stryk ytan eller föremålet med svampen.
3. Låt verka en stund. Skölj  och torka av.
Dosering: För bruksfärdig produkt dosera ca 1:4 med vatten

Nya SDB-blad Mac 2015.pdf
Skyddsföreskrifter SFS-Mac 2015.pdf