Klotterborttagning

Mac 136 Tuggummibort

Löser upp intorkat tuggummi och tuggummirester från diverse ytor, som sedan lätt kan skrapas bort. För användning på hårda och mjuka ytor som golv, väggar, trottoarer och säten. Används även för större saneringar i offentlig miljö. Löser svarta ränder i form av gummirester som kan bildas från skor samt däck. Används såväl inomhus som utomhus. Skadar ej textilier.
Användning: Applicera med spruta, trasa eller svamp. Låt verka 1-5 minuter beroende på underlag. Gnugga bort tuggummit med svamp eller trasa. Efterskölj med vatten eller torka av med blöt trasa. OBS! Skölj noggrant.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad Mac 136.pdf
Gamla SDB-blad Mac 136_2.0_SE.pdf

Mac 143 Klotterbort

Avlägsnar tektylfärger, tusch och sprayklotter. Utmärkt för användning både ut- och invändigt på fordon. Fungerar även utmärkt som allmän klotterborttagning på fasader, både inomhus och utomhus.
Användning: Appliceras med spruta, trasa eller svamp. Rekommenderad verkningstid: 1-10 min, prova fram optimal verkningstid beroende på klottergrad och underlag. Gnugga och skölj därefter noggrant med vatten eller torka av med blöt trasa.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad Mac 143.pdf

Mac 145 Klotterskydd

Ett vattenbaserat långtidsskydd mot spray och tuschklotter. Avsedd för de flesta typer av underlag. Produkten skyddar även mot luftföroreningar och väderpåverkan. Är diffusionsöppet och tillåter underlaget att andas. Är ett offerskydd vilket innebär att efter klotterborttagning måste skyddet förnyas.
Bruksanvisning: Då det är en emulsion bör produkten skakas/röras om före användning.
Användning: Ytan måste vara rengjord och torr. Applicera klotterskyddet med roller, spruta eller speciell klotterskyddspåläggare. Jämna ut ev. rinningar. Låt torka ca 2 timmar. Vid borttagning av klotter på skyddad yta; högtryckspola endast med vatten 90-150 bar med en temperatur på ca 90° C. Anpassa trycket till ytans tålighet. Återskydda ytan enligt ovan.
Dosering: Används i koncentrat

Nya SDB-blad Mac 145.pdf