Saneringsmedel

Bio Nonex San 2 - Oljesanering

Bio Nonex San 2 är en biologiskt nedbrytbar organisk produkt som används för att ta bort syntetisk, vegetabilisk, mineral- och animalisk olja. Förhindrar brand och explosioner efter oavsiktlig spill av olja och andra Brandfarliga ämnen. Neutraliserar brand- och explosionsrisker vid svetsning om området är tvättat i förväg, särskilt i tankar och rör. Innehåller inga nonylfenoler. Klassificerad som en icke-farlig produkt.
Användning: Bio Nonex kan användas för att göra stora områden säkra genom att spruta produkten på det drabbade området med hjälp av skumapplikatorer. Bio Nonex tillämpas omkring det drabbade området och arbetar inåt. Lukten av bränsle kommer att elimineras på en gång och explosionsrisken upphör nästan omedelbart när Bio Nonex kommer i kontakt med bensin. För att neutraliserar brand- och explosionsrisker vid svetsning rengör området i förväg.
Dosering:
Oljeutsläpp/sanering: 1:20-1:40
Rengöring: 1:20-1:80

Nya SDB-blad BIONONEX SAN 2.pdf
Gamla SDB-blad

Acitex Super Sorb

Supereffektiv uppsugning av olja/kem för verkstäder, industri och på vägar. Håller rent och sparar tid med minimalt arbete. Mycket snabb - suger upp på spill på ca 30 sekunder. Lämnar en torr och halkfri yta. Tar spill utomhus vid regnväder genom en blixtsnabb uppsugningsförmåg.

Användning:
1. Strö ut lite Super Sorb över spillet - du kan vara sparsam, märker du att du lagt ut för lite är det bara att strö på lite mer.
2. Arbeta direkt ihop spill och Super Sorb med en sopborste. Mättat granulat mörknar och hamnar överst.
3. När allt synligt spill är borta sopa upp på skyffel.
4. Pudra därefter ytan med supersorb och arbeta lätt med sopborsten för att ta bort eventuell film.
5. Sopa upp granulaten och ytan skall nu ha vara halkfri med god friktion. Granulatet kan till och med suga olja ur ytskiktet i obehandlad betong.
OBS! Super Sorb är inte brännbart.

Nya SDB-blad
Gamla SDB-blad Acitex Supersorb.pdf

Ogräsättika

Proffskraft Ättika 24% riktar sig mot yrkesmässig användning. En produkt för professionella användare som effektivt bekämpar ogräs och annan oönskad vegetation. Ättikan bryts ner i jorden på några få dagar.
Användning: Sprutas eller vattnas på ogräset. Efter några få timmar börjar ogräset gulna och inom 2-3 dagar är det helt nervissnat.
Dosering: Spädes 50/50 med vatten.

Mac DBV100 - Alg och Mögeltvätt

Efterbehandlingsmedel. Avlägsnar dålig lukt och ger en fräsch doft.
Användning: Appliceras på ytan med pumpspruta. Brukslösningen bör ligga 10-20 minuter innan den sköljes av. Önskas långtidsverkan kan vätskan ligga en längre tid före avsköljning och då innan arbetsområdet skall användas. Kan även tillsättas i avlopp för bakteriesanering.
Dosering: Ca 20 ml per 1 liter vatten.